date 6 & 7 Mar (Sat & Sun)
time 11am - 7pm
time 27/F, The Park Lane Hong Kong a Pullman Hotel

高瞻遠矚 坐擁世界金融中心 - 你都可以擁有

香港上市發展商遠東發展傾力打造

倫敦金絲雀碼頭63層高矚目新地標

盡享兩大金融中心、泰晤士河、格林威治四大醉人美景

date 6 & 7 Mar (Sat & Sun)
time 11am – 7pm
time 27/F, The Park Lane Hong Kong a Pullman Hotel

全球獨家,你有望成為第一個買家!
名古屋市中心「榮」新盤震撼登場
單位僅售$150萬港幣起

date 6 & 7 Mar (Sat & Sun)
time 11am – 7pm
time 1/F, Mandarin Oriental, Central

全港獨家

倫敦鐵路站旁「爆升地區」

1房連特大露台610平方呎僅售£37萬起

展銷限定神秘大優惠