date 10 - 12 July (Fri - Sun)
time 2pm – 9pm (Fri)、11am – 7pm (Sat & Sun)
time 23/F, Mandarin Oriental, Central

【捉緊BNO居英先機】2房£499,999超筍價
買入倫敦Zone 2河畔 自用優質筍盤
持有BNO客戶尊享特別折扣優惠,萬勿錯過!

date 10 - 12 July (Fri - Sun)
time 2pm – 9pm (Fri)、11am – 7pm (Sat & Sun)
time Level M2, The Peninsula Hong Kong, Tsim Sha Tsui

【BNO居英權成真 英國物業掀熱潮】
可能是全港最多選擇「英國倫敦精選上車盤展銷會」
持有BNO客戶尊享特別折扣優惠,萬勿錯過!

date 4 & 5 July (Sat & Sun)
time 11am – 7pm
time Level 6, The Peninsula Hong Kong, Tsim Sha Tsui

大阪【地王】難波なんば 新樓
買樓兼享日本移居簽證!

date 27 & 28 Jun (Sat & Sun)
time 11am – 7pm
time Lobby Level, Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui

人生不能錯過的「大盤」
曼谷Bangsue 高鐵站【超平現樓】

date 27 & 28 Jun (Sat & Sun)
time 11am – 7pm
time 1/F, Mandarin Oriental, Central

新加坡Orchard District 10
市中心烏節路豪宅區

矝罕「永久業權」住宅

date 13 & 14 Jun (Sat & Sun)
time 11am – 7pm
time Level 6, The Peninsula Hong Kong, Tsim Sha Tsui

全城熱話!最平移居方法

吉隆坡首期90萬 包十年移居簽證